Tipus d’aigua envasada
Segons la normativa vigent espanyola, el Real Decret 1074/2002 modificat pel Real Decret 1744/2003, s’estableixen diversos tipus d’aigua envasada definides de la següent manera.

Aigües minerals naturals

Aquelles bacteorològicament sanes que tinguin el seu origen en un estrat o jaciment subterrani i que brotin d’una font.

Es distingeixen clarament de les altres per:

  1. La seva naturalesa, caracteritzada pel seu contingut en minerals, oligoelements i altres components.
  2. La seva puresa original.
Aigües de brollador Són potables d’origen subterrani que emergeixen espontàniament a la superfície de la terra o es capten perforant el sòl fins trobar la font, amb les característiques naturals de puresa que permeten el seu consum.
Aigües preparades

Són les sotmeses a tractaments físico-químics autoritzats perquè reuneixin les característiques de potabilitat.

N’hi ha dos tipus:

  1. Potables preparades: quan procedeixin de font o de captació i s’hagin sotmès a tractament.
  2. D’abastament públic preparades

Segons el gas carbònic que portin podem trobar dos tipus d’aigua envasada:

  • Aigües sense gas
  • Aigües amb gas tenen el mateix origen que les anteriors però apareixen de manera natural i s’envasen amb el seu propi gas carbònic o bé amb gas carbònic afegit.

L’aigua amb gas es distingeix clarament de l’aigua mineral sense gas pel seu sabor més amarg i per la presència de bombolles. La propietat més característica d’aquesta aigua és que estimula la secreció dels sucs gàstrics facilitant-ne la digestió.
Segons les propietats terapèutiques trobem també l’aigua minero-medicinal, que és aquella que per la seva composició s’hi troben minerals amb característiques terapèutiques.


Tipus d’envàs

Moltes són les maneres en què podem trobar els envasos de les diferents aigües, i també diverses en són les dimensions. Aquesta varietat es deu a l’interès de la indústria per adaptar-se a les diferents necessitats del consumidor.

Font d’aigua per a consum a l’oficina Garrafa de 18,9 litres
Consum familiar a la llar Garrafa de 8 litres

Garrafa de 5 litres

Consum per sobretaula (llar i restauració) Ampolla de 2 litres
Ampolla de 1,5 litres
Ampolla d’1 litre

Ampolla de 0,92 litres

Consum individual excel·lent com a acompanyant Ampolla de 0,75 litres
Ampolla de 0,50 litres
Ampolla de 0,33 litres
Ampolla de 0,25 litres