Avantatges de l'aigua

Aigua envasada Vs Aigua aixeta

En general, El consum d’aigua està diversificat en dos grans sectors: l’aigua de l’aixeta i l’aigua envasada. Ambdues estan sotmeses a una exhaustiva normativa que garanteixen la seva qualitat. Molts són els factors de valor afegit de l’aigua envasada respecte de l’aigua de l’aixeta:

  • La garantia de l’origen L’aigua envasada, a diferència de l’aigua de l’aixeta, sempre conté els mateixos elements. Totes les aigues minerals naturals inclouen en l’etiqueta la seva composició. La informació que ens aporta aquesta etiqueta ens fa capaços de decidir quin tipus d’aigua ens és més favorable segons les nostres necessitats i saber en tot moment què és el que estem bevent.
  • El seu sabor Com que l’aigua envasada conté sempre els mateixos elements, el seu sabor es manté inalterable. A més a més, les grans varietats d’aigua que trobem en el mercat fa que hi hagi una determinada aigua per a un determinat paladar, i per tant, que tot consumidor trobi la seva aigua preferent. A més, l’aigua de l’aixeta conté obligatòriament clor lliure, fet que li confereix un gust peculiar.
  • La conveniència Les dimensions dels diferents envasos ens permet traslladar l’aigua allà on necessitem, sense deixar que en cap moment ens pugui faltar un glop d’aigua. A més a més, podem adequar la seva temperatura i frescor a les nostres preferències.


L’aigua envasada, seguretat i salut

Les garanties que compleix l’aigua de l’aixeta en el nostre país i en quasi tots els països occidentals no són les mateixes arreu del món. És gràcies a l’aigua envasada que tenim la tranquil·litat de viatjar a tots aquests països sense cap risc. Cal tenir en compte que si es viatja a algun país on la solubritat de l’aigua no estigui garantida, haurem d’utilitzar l’aigua envasada per beure-la directament, per rentar-nos les dents, per fer glaçons de gel i per a qualsevol altre ús quotidià.

Reomplir l’ampolla amb una altra aigua, fa que es perdi la garantia de qualitat d’aquella ampolla. Primerament perquè el contingut no coincideix amb el continent i per tant l’etiqueta ja no és una font d’informació fiable. En segon lloc, perquè l’envàs no ha passat pel procés de perfecta neteja i esterilització industrial pel que passa tot envàs retornable en les indústries d’envasat, procés que ni tan sols es necessari en el cas dels envasos no retornables, que garanteixen un sol ús de l’envás.

La majoria de les empreses envasadores d’aigua posen a disposició del consumidor un telèfon de contacte, a l’etiqueta del recipient, al qual dirigir-se en cas de desitjar informació complementària o bé en cas que el consumidor tingui qualsevol dubte sobre aquella aigua en concret. Aquesta relació directa amb l’empresa és una garantia de seguretat i confiança vers el consumidor.


Per tant has de saber que l’aigua envasada...

  • Passa exhaustius controls de qualitat.
  • S’adequa a un estricte marc legal.
  • És indispensable per la salut del teu organisme.
  • S’ajusten a les necessitats de la teva dieta: si necessites una dieta hiposòdica, tria una aigua baixa en sodi. Si necessites magnesi, tria una aigua rica en magnesi! Amb l’aigua envasada, tu tries!
  • Et dona completa garantia del seu origen.
  • T’acompanya allà on vulguis.
  • I sobretot... té un gran sabor!