El compromís dels associats amb el medi ambient

L’aigua recurs mineral renovable.
L’aigua és un recurs natural que prové majoritàriament de brolladors, i la indústria l’extreu en quantitats controlades per tal de mantenir-ne la sostenibilitat, i garantint-ne la seva renovació.

Compliment de les normes ambientals.
Les plantes envasadores d’aigua tenen cura en el seu procés de producció i col·laboren amb el medi ambient complint l’exigent legislació vigent.

Envàs reciclable.
Les empreses d’ACEA utilitzen majoritàriament el vidre, o bé el plàstic realitzat en una substància anomenada PET que requereix menys energia per reciclar que altres materials i allibera menys emissions a l’atmosfera.