I.   EL SECTOR

 

EL SECTOR A CATALUNYA

(Font: ACEA)

Actualment s’envasen a Catalunya aproximadament un 21% del total de litres envasats a Espanya i és una indústria que genera més de 1.000 llocs de treball directes. La tendència del mercat és positiva amb uns valors que marquen la bona salut del sector.

Rectángulo: esquinas redondeadas: Mercat d’aigües envasades 2018
 

 

 

 


TIPOLOGIA D’AIGUA ENVASADA

A l’any 2018, aproximadament un 4% de les unitats envasades eren d’aigua amb gas, mentre que la resta eren aigua sense gas. El consum per càpita d’aigua envasada a Catalunya s’estima en 172 litres per persona a l’any.

 

 

 

 


FORMAT D’ENVÀS

Majoritàriament (un 95%) de les unitats d’aigua envasada és en format ampolla; mentre que la resta és en garrafa (5l i més).

 No obstant, el format que segueix representant el major volum de vendes és el de 1,5 l, amb un pes del 38% del total d’envasos i els formats de 0,50 i 0,33 l amb un pes del 27% i el 18% respectivament.

 
DESTINACIÓ DE LES VENDES

La distribució de les aigües envasades per canals té en el consum a fora de la llar com a principal destí amb un 49,6% del volum, un 49% va a consum a la llar i, per últim, un 1,4% es dedica a l’exportació.

 
EL SECTOR A ESPANYA I EUROPA

(Font: Federació Europea d’Aigües Envasades EFBW – GlobalData / Alimarket – NIELSEN)

El volum d’aigua envasada a Espanya assoleix els 6.247,6 milions de litres el 2017, segons xifres de l’EFBW (Federació Europea d’Envasadors d’Aigua), elaborades per GlobalData. L’estimació de creixement per a 2018 ha estat del 0,7% en volum i +3% en valor, segons NIELSEN, dades que van a la baixa a mida que mesurem el 1 Quatrimestre del 2019, amb un +0.3% en volum i +2% en valor. Les declaracions d’ANEABE situen el comportament del mercat al 2018 en un +1% en volum i unes perspectives al 2019 d’un creixement sostingut.

Les altes temperatures enregistrades, un turisme que continua batent rècords i el  creixent interès per hàbits i productes saludables, s’han traduït en un augment del consum.

Segons NIELSEN, les llars amb persones amb més de 50 anys consumeixen el 60% de l’aigua envasada a Espanya. I és que el consum per càpita a tot l’estat espanyol és de 132 litres per persona a l’any, un valor per sota del consum a Catalunya. Segons un estudi del Basque Culinary Center i la Universitat de Navarra, només el 21% dels espanyols beuen la quantitat d’aigua recomenada.

Per tipus d’aigua envasada, el 92% de la producció correspon a les aigües minerals naturals; el 5% a les aigües de manantial i el 3% a les aigües potables preparades.

 

 

Evolució de la categoria daigua mineral en retail

Evolució del volum daigües especials

A  nivell de MERCAT EUROPEU, les últimes estadístiques sobre aigua embotellada asseguren una quota de mercat estable versus altres begudes no alcohòliques embotellades, categories que poden canibalitzar el consum d’aigua.


El consum per càpita d’ aigua envasada a la Unió Europea varia significativament d’uns països a d’altres. La gràfica sobre consum per càpita d’aigua embotellada al 2017 mostra que, els 5 mercats principals consumidors són, per aquest ordre: Itàlia, Alemanya, Bèlgica, Hongria i Espanya.

Pel que fa per tipus d’aigua, els consumidors aposten per l’aigua mineral davant d’altres opcions d’aigües, en un 82% dels casos. Entre l’aigua sense gas i amb gas, la distribució de les preferències dista molt de la que trobem al nostre pais: un 62% dels consumidors trien aigua sense gas sobre el 38% que pren aigua amb gas.

https://www.efbw.org/fileadmin/user_upload/images/package_water.png

https://www.efbw.org/fileadmin/user_upload/images/sparkling_water.png